Osclass Kurulumu Türkçe Resimli Anlatım (cpanel)

Standart

Osclass Kurulumu Türkçe resimli Anlatım

Fotoğraflara  tıklayarak bir Sondaki Aşamayı Görebilirsiniz

Fotoğrafların üzerine tıklayarak bir Sondaki Aşamaya Ulaşabilirsniz

E ticaret ile alakalı mevzuat

Standart
e commerce in turkey

E Ticaret faaliyetinde bulunmak isteyen firmaların uyması gereken yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemelerin kapsamında ticaret hukuku, borçlar hukuku, tüketicinin korunması, vergi hukuku, elektronik haberleşme konusunda düzenlemeler,
elektronik imza, internette yapılan yayınlara ilişkin düzenlemeler ve fikri sınaî hakların korunması gibi alanlar yer almaktadır.
Yeni Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte elektronik ortamda yapılan işlemler ticari hayatta hukuki dayanağını kazanmıştır. Ticaret Kanunu gibi genel nitelikte çoğu
uyuşmazlıkta uygulanabilecek bir kanuna elektronik ortama ilişkin kavramlar yerleştirilmiştir.
Ülkemizde e-ticareti ilgilendiren hükümlerin yer aldığı düzenlemeler;

Site Yazarı Google +: servisi burada