Seo uyumlu Makale yazarak Para Kazanmak Mümkünmü

Standart

Seo Uyumlu Ve Akıcı Makale Nasıl yazılır

Her insanın bir yeteneği olduğuna inanılır. Kimileri resim yapar, kimileri yazı yazar, kimileri ticarette projeler üretilir bunun gibi binlerce yetenek insanlara bahşedilmiştir. Yazı yazmakta doğuştan gelen yeteneklerden bir tanesidir. Şiir yazar, hikaye yazar, makale yazar. Resim yapma yeteneği olan insanlarda en zor portreleri hiç zorlanmadan kısa bir sürede bitirebilir. Kimi insanlar ise ne kadar isteseler de ne kadar kurs alsalar da istediklerini başaramazlar. Fakat yazmak, resim yapmak gibi mecburi bir yeteneğe sahip olmakla ortaya çıkmamaktadır.

İnternetten Online alışveriş Sonrası Karşılaşılabilecek Enkojonik Ve Operasyonel sorunlar

Standart

Alışveriş Sonrası Karşılaşılabilecek Enkojonik Ve Operasyonel sorunlar

e-Ticaret değer önerisinin yetersizliği ve müşterilerin güvenlik, gizlilik ve güvenilirlik endişelerinin yanı sıra daha düşük oranda olsa da alışveriş esnasında ve sonrasında  karşılaşılan veya karşılaşılacağı düşünülen sorunlar müşterilerin tekrar internetten alışveriş yapmasına engel teşkil etmektedir.
Türkiye’de internetten alışveriş yapanların %9,4’ü alışverişte sorun yaşadıklarını belirtmektedir.

internetten-alışverişte-yaşanan-sorunlar

Bu sorunların detaylarına bakıldığında da genelde kargo kaynaklı olduğu görülmektedir. Müşterilerin %48’i yanlış ya da hasarlı ürün / hizmet teslimini sorun olarak belirtmektedir.
Bu sorunun bir kısmını oluşturan yanlış ürün teslimi internet sitesi kaynaklıdır, ancak hasarlı ürün teslimi ve müşterilerin %40’ının belirttiği geç teslimat kargo şirketlerindeki operasyonel sorunlara işaret etmektedir. Genelde satıcı şirketler ürünleri sigortalı olarak gönderdikleri için hasarlı ürünlerde sorumluluk kargo şirketine aittir; ancak, uygulamada müşteriler hasarlı ürün durumunda kargo şirketine hasar tutanağı tutturmadıkları zaman süreçte sorun yaşanabilmektedir

▪ e-Ticaret sitelerinden alışveriş yapan tüketicilere ait şikayetler Şikayet Platformu ŞikayetVar’da giderek artmaktadır

▪ Şikayetlerin başında «hasarlı kargolar» gelmektedir

Hasarlı kargoda işleyen süreç

Paketin kargoya teslimi Paketin müşteriye

▪ Siparişler satışı yapan

internet sitesi /şirket

tarafından sigortalı olarak

gönderilmektedir; hasarlı

kargoda sorumluluk

kargo şirketindedir

Kargo süreci

▪ Büyük kargo araçları

içinde paketlerin

taşınmasında sorun

çıkmakta, kargo

çalışanları /taşımacılar

paketin içinde ne

olduğunu bilmedikleri

için düzensiz

yerleştirebilmekte ve

atabilmektedir

▪ Müşteri eline ulaşan pakette

▪ Hasarlı ürün sonradan fark

▪ Hasar tespit tutanağı teslimi
hasar, ezilme, kırılma ve  yırtılma var ise paketi kabul etmemelidir
edildiğinde kargo şirketine haber verilmelidir tutulmalı ve paket kargo şirketine iade edilmelidir paketin geri gönderilmesi

▪ Hasar tespiti tutulan ürün kargo şirketi tarafından satıcıya geri iletilir

▪ Satıcı ürünü inceler

▪ Kargonun onayından sonra yeni ürün gönderir veya ücret iadesi yapar
▪ Teslimde hasar tespit tutanağı tutulmadığı zaman sorun
yaşanabilmektedir

▪ Ürünü satıcıya geri iletme süresi uzayabilmektedir

E-ticaret şirketleri gönderileri anlaşmalı özel kargo şirketleri aracılığıyla

gerçekleştirmektedir. Kargo gönderi ücretleri ise oyuncular ve kategoriler arasında

farklılık göstermektedir. Bazı şirketler (örneğin özel alışveriş kulüpleri) standart kargo

ücreti uygulamaktadır; bazı şirketler de belirli bir meblağın (100 – 200 TL gibi)
üzerindeki alışverişi ücretsiz göndermektedir. Kimi şirketler dönemsel kampanyalarla
“kargo bedava” ürünler belirlemektedir. Ayrıca yüksek fiyatlı ürünlerde (örneğin Tv gibi elektronik ürünlerde) genelde kargo ücreti alınmamaktadır.
Ancak düşük fiyatlı ürün siparişlerinde ödenmesi gereken kargo ücreti ürün fiyatıyla karşılaştırıldığında tüketicileri rahatsız etmektedir. Türkiye’de farklı sitelerden düşük meblağlı tekil ürün siparişlerinde ödenmesi gereken ortalama kargo ücreti satın alım
gücüne göre endekslendiğinde ABD ve İngiltere gibi ülkelerde benzer sitelerden verilen siparişlerde ödenen ücrete göre daha yüksektir. Türkiye’de 5-7 Dolar, ABD’de 4-6 Dolar,

İngiltere’de 2-6 Dolar ödenmektedir (satın alma gücüne göre endekslenmiş ABD doları

cinsinden).

Ayrıca yurt dışında farklı kategorilerde ürün sunan Amazon kendi sağladığı ürünlerde

daha düşük bir tutarın (25 Dolar/ Pound) üzeri alışverişlerde ücretsiz standart gönderi

imkanı sunmaktadır.

ABD ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde devletin verdiği posta ve paket dağıtım sistemi

çok etkili çalışmaktadır. e-Ticaret şirketleri müşterilere devletin paket dağıtım sistemi ile

genelde 1 ila 5 iş günü içinde düşük ücret karşılığı veya belirli bir alışveriş meblağının

üstünde ücretsiz olarak paketlerini ulaştırabilmektedir. ABD’de Amerika Birleşik

Devletleri Posta Hizmetleri (USPS), İngiltere’de ise Kraliyet Posta Hizmetleri (Royal

Mail) güvenilir ve hatta internetten takip edilebilir şekilde etkin dağıtım yapmaktadır.

Daha hızlı teslimat isteyen müşteriler için ise ek ücret karşılığında özel kargo şirketleri

aracılığıyla gönderi yapılmaktadır.
Kargo süreci dahil olmak üzere internette alışveriş işlemi tamamlandıktan sonra yaşanan
olası operasyonel sorunlar müşterinin memnuniyetini etkileyebilmekte ve bir daha aynı
siteden veya genelde internetten alışveriş yapma isteğini olumsuz etkilemektedir.
Ürünlerin tedarik edilmesi, kargo şirketine teslimi ve kargo ile teslimi aşamalarında sorun yaşanabilmektedir. Ayrıca bazı sitelerdeki fonksiyonellik eksikleri (siparişlerin
durumunu takip edememe, kargodaki paketi takip etmek için bağlantı eksikliği, vb.) de müşteride sürecin kontrolü dışında ilerlediği hissiyatını uyandırmakta ve sonraki
alışverişler için tedirginlik yaratabilmektedir.

Sitelerin genel iade kuralları ve kısıtlamaları da hem caydırıcı olabilmekte hem de

nereden alışveriş yapılacağı kararına etki edebilmektedir. Bazı e-ticaret şirketleri müşteri memnuniyetini artırmak için ürün iade süresini kanuni süre olan 7 iş gününün üzerine
çıkararak müşteriye 10 ila 30 gün iade fırsatı sunmaktadır. İade sürecinin sonuçlandırılma süresi ve bu süreçteki müşteri bilgilendirmeleri de müşteri
memnuniyetini etkilemekte ve müşterilerin alışveriş için site seçimini etkileyebilmektedir.

İnternette Bilgi Koruma Yöntemleri

Standart

İnternette Bilgiyi Koruma Yöntemleri

Açık ve gizli anahtarlar: Açık ve gizli anahtarlar, şifrel Açık ve gizli anahtarlar: eme işlemlerinde kullanılan

aralarında eşsiz bir matematiksel ilişki bulunan sayısal algoritmalardır. Açık anahtar,

kişiye ait herkesin ulaşabildiği bir algoritmadır. Gizli anahtar, açık anahtar ile şifrelenmiş

bilgiyi çözebilen ve sadece kişide bulunan bir algoritmadır. Gizli anahtar ile şifrelenmiş

bilgi sadece açık anahtar ile çözülebilir. Açık anahtar bilgisinden gizli anahtar, gizli  anahtar bilgisinden açık anahtar üretilemez.

Kriptografi ve sayısal şifreleme: Kriptografi ve sayısal şifreleme: Kriptografi, güvenli veri iletişimi ve veri saklanması

amacıyla şifreleme ve şifre çözme yöntemleri geliştiren bilim dalıdır. Ağlar üzerinden

iletilen bilginin belirli bir şifre anahtarı ile içeriğinin değiştirilerek, sadece karşı taraf

tarafından okunur hale getirilme işlemine sayısal şifreleme adı verilir.

Onay kurumu: Bilgi gönderen ve alan tarafların aralar Onay kurumu: ındaki veri iletiminde ortaya

çıkacak sorunların ortadan kaldırılabilmesi amacıyla güvenilir üçüncü tarafların

bulunması düşünülmüştür. Güvenilir üçüncü taraf olarak sistem içinde yer alan, kişilere

elektronik kimlik belgesini veren kurumlar onay kurumlarıdır.

Elektronik kimlik belgesi: Elektronik Kimlik Belgesi, onay ku Elektronik kimlik belgesi: rumları tarafından verilen

nüfus cüzdanı, ehliyet belgesi ve diğer kimlik belgeleri gibi kişinin internet üzerinde

kimliğinin saptanması için kullanılan elektronik dosyalardır. Diğer bir değişle kimliğin

sayısal ispatıdır. Elektronik kimlik belgesi ile birlikte kişiye ait açık anahtar ve gizli

anahtar belirlenir.

SSL: Güvenli Soket Katmanı (SSL – Secure Sockets Layer), ağ üzerindeki internet

uygulamalarında güvenli bilgi aktarımının temini için geliştirilmiş bir program katmanıdır.

Burada, bilgi iletiminin güvenliği, uygulama programı ile TCP/IP katmanları arasındaki

bir program katmanında sağlanmaktadır. SSL, internet sunucularına, bir modül olarak

yüklenir ve böylece internet sunucuları güvenli erişime uygun hale gelir.

SSL, hem istemci (bilgi alan) hem de sunucu (bilgi gönderen) bilgisayarda bir

doğrulama (authentication, iki bilgisayarın karşılıklı olarak birbirini tanıması)

mekanizması kullanır. Böylece, bilginin doğru bilgisayardan geldiği ve doğru bilgisayara

gittiği teyit edilir.

SSL, internet sunucusunu tanımak için, sayısal olarak imzalanan sertifikalar kullanır.

Sertifika, aslında, o organizasyon hakkında bazı bilgiler içeren bir veri dosyasıdır. Aynı

zamanda da, kuruluşun açık-kapalı anahtar çiftinin “açık” anahtarı da sertifika içinde yer

alır. Sunucu sertifikası da, o sunucuyu işleten kuruma ait bilgiler içeren bir sertifikadır.

Sertifikalar, “güvenilir” sertifika kuruluşları tarafından dağıtılır.

İstemci bilgisayar, SSL destekleyen bir sunucuya bağlandığı anda, doğrulama işlemi

başlar. İstemci, kendi açık anahtarını sunucuya gönderir. Sunucu ise, bu anahtarı

kullanarak şifrelediği bir mesajı istemciye geri gönderir. Bir sonraki adımda istemci

sadece kendinde olan kapalı (private) anahtarı kullanarak gelen şifreli mesajı çözer ve

sunucuya geri gönderir. Mesajı alan sunucu ise, bunu kendisinin gönderdiği orijinal

mesaj ile karşılaştırır ve eğer iki mesaj “aynı” ise “doğrulama” işlemi başarıyla

tamamlanmıştır ve sunucu bu noktadan itibaren “doğru bilgisayarla/kişiyle” iletişimde

olduğunu anlar. Daha sonra sunucu istemciye o an gerçekleşen internet oturumunda

kullanılacak tüm önemli anahtarları gönderir ve güvenli iletişim başlar.

Anahtarlar üretilirken kullanılan bazı popüler algoritmalar olarak, DES (Data Encryption

Standard), RSA, IDEA verilebilir. Bunlardan RSA’nın RC4 algoritması (128 bit şifreleme

olarak) Internet Explorer’da kullanılan bir algoritmadır.

154

Günümüzde kullanılan bu yöntemlerden e-ticarette en yaygın kullanılanı güvenlik

sertifikalarıdır (SSL). Güvenlik sertifikaları Globalsign, Verisign gibi uluslararası

kuruluşlar tarafından doğrudan veya aracı dağıtıcı şirketler tarafından e-ticaret

şirketlerine sağlanmaktadır.

Türkiye’de önde gelen alışveriş sitelerinin hepsinde 128 bitlik Rapid SSL güvenlik

sertifikası kullanılmaktadır. “Secure Sockets Layer” kısaltması olarak adlandırılan SSL

sunucu ile istemci arasındaki iletişimin şifrelenmiş şekilde yapılabilmesine imkan veren

standartlaşmış bir teknolojidir. SSL network üzerindeki bilgi transferi sırasında güvenlik

ve gizliliğin sağlanması amacıyla geliştirilmiş bir güvenlik protokolüdür. SSL güvenlik

sertifikası uluslararası güvence altındadır.

Bir sitede SSL güvenliğinin varlığı iki şekilde anlaşılır. SSL’nin geçerli olduğu sitelerde

adres çubuğu http:// ile değil de https:// ile başlamaktadır. Ayrıca internet tarayıcıların

altında çıkan kilit simgesi farklıdır. İnternet Explorer’da SSL varlığında sağ alt köşesinde

bir kilit simgesi çıkar. SSL olmadığı zaman ise bu kilit simgesi görünmez. SSL güvenlik

alanında gönderilen bilgiler, çok sıradan görünen, fakat çözülmesi gerçekte imkansız

olan bir kodlama sistemiyle şifrelenir. Girilen bilgiler önce şifrelenmiş ve diğer kişiler

tarafından okunması imkansız bir bilgiye dönüştürülür. Bu bilgi ancak diğer uçtaki ağ

sunucusu tarafından çözülüp anlamlı bir bilgi haline getirilebilir.

Türkiye’de çoğu alışveriş sitesi dünyanın en büyük sertifika ve güvenlik otoritesi Verisign

veya Globalsign sertifikalarını almıştır. SSL veya EV SSL sertifikası kullanılmaktadır. EV

(Extended Validation) Genişletilmiş Onaylama anlamına gelmektedir. Verisign’in en üst

seviye güven ürünüdür. EV ibaresine sahip olan sertifikalar “Yeşil Adres Çubuğu” özelliği

ile diğer SSL sertifikalarından ayrışmakta ve güven olgusunu görselleştirerek,

kullanıcılara en üst düzeyde güven sağlamaktadır. EV SSL kullanıcıları kimlik avı

(phishing) ve benzeri kimlik hırsızlığı gibi tehditlere karşı etkin güvenlik sağlar.

Kullanıcılar EV SSL kullanan bir internet sitesini ziyaret ettiklerinde, tarayıcılarının adres

çubuğu yeşil renge döner. Bu görsel uyarı bütün kullanıcılar tarafından kolayca fark edilir.

Yeşil adres çubuğu içinde, sertifika sahibi kurumun kimlik bilgileri ve sertifikanın hangi

sağlayıcı tarafından temin edildiğinde hareketli bir şekilde gösterilir. Siteler yeşil adres

çubuğu teknolojisi ile kimlik hırsızlığına yönelik birçok saldırıyı önleyebilir.

Ancak Türkiye’deki e-ticaret sitelerinde bu konuda bilgilendirme siteler arası değişkenlik

göstermektedir. Az sayıda site ana sayfalarında veya güvenlikle ilgili sayfalarında bu

sertifikayı gösteren damgaya ve gerekli detaylı bilgilendirmeye yer vermektedir.

Kullanıcılar bu sertifikaların varlığı, ne işe yaradığı, kendilerini nasıl koruduğu ve

varlığının nasıl anlaşılması gerektiği konusunda yeterince bilgilendirilmemektedir. Bu

konuya önem veren bazı sitelerde ise genelde ana sayfanın en altında güvenlik

sertifikası logosu yer almakta, bu logoya tıklandığında yeni bir pencere açılarak SSL

sertifikası gösterilmektedir. Yardım ve müşteri hizmetleri olarak adlandırılan sayfalarda

da bu sertifika ve ne demek olduğu açıklanmaktadır. Hepsiburada.com bu konuda

detaylı bilgi veren ender sitelerdendir.

Çoğu site ise kısmi bilgi vermekte veya bu konuya hiç değinmemektedir. Sitelerin güvenli

alışveriş sayfasında kısaca bilgi verilmektedir ama doyurucu değildir, sertifikanın ne işe

yaradığı belirtilmemektedir.

Yurt dışındaki bazı popüler alışveriş sitesi örneklerine bakıldığında ise genelde ana

sayfalarında güvenlik sertifikası logosunun yer almadığı ancak bazı sitelerin yardım

bölümlerinde konuya detaylıca değinildiği görülmektedir. Ancak Amazon gibi herkes

tarafından hiçbir endişe hissedilmeden kullanılan alışveriş sitesinde bile logo veya

güvenlik sertifikası konusunda herhangi bir bilgi verilmemektedir. Bu ilginç nokta yurt

dışındaki kullanıcıların bu konuda hassasiyet hissetmediği ve tecrübe sonucu sitenin

kullanıcıların genelinde güven duygusu yaratmış olduğunu göstermektedir.

Açık Ofis modelleri örnekleri çizimi Template

Standart
açık ofis örnekleri modelleri mimari çizimler

açık ofis örnekleri modelleri mimari çizimler

3 boyutlu autocad çizim örnek çalışmaları

Standart

mini-cooper-vehicles-cars-free-autocad-blocks-110_dwgAuto cad çizimleri nasıl autocad çizimi yapılır çizim örnekleriioffice-chair-with-wheels-furniture-free-autocad-blocks-61_dwgauto cad semt şehir blok daire çizimi houseplant-3-landscaping-plants-bushes-free-autocad-blocks-17_dwg

Google a site eklemek google a nasıl site eklenir

Standart

google a site ekleme google a nasıl site eklenir

google a site eklemek için ilk olarak bir google mail yani gmail hesabınız olması gerekir (google.com/gmail)  adresinden google hesabınızı oluşturma işlemini tamamladığınızda en hızlı ve en kısa yol olarak

www.google.com.tr/intl/tr/add_url.html

yukarıda yazılı olan adrese girip sitenizin url sini yani adresini boş kutucuya yazdıktan sonra  hemen alttaki adres ekle butonuna tıklamnız yeterli olcaktır

adres ekle butonuna tıkladıktan sonra başka bir url eklemek istiyorsanız

onuda bu çıkan sayfanın üst kısmındaki satıra yazıp hemen altındaki doğrulama metnini girip istek gönder  butonuna tıklamanız yeterli olacaktır (dikkatedilmesi gereken doğrulama kodunu doğru girdiğinizden emin olun)  sayfanın hemen orta üstünde aşağıdaki yazıyı gördüyünüzde google googıl :) a siteniz eklenmiş daha doğru bir tabirle istek göndermiş olacaksınız

  İsteğiniz alındı ve kısa süre içinde işlenecek.

google da sitem görünmüyor

google da sitem çıkmıyor   google da sitem yok   google sitem fazla görünmüyor  gogıl a site nasıl eklenir  google a site eklemek  google a site nasıl eklenir   google da sitem çıkmıyor   sitem googlede çıkmıyo

 

 

Web Sitesine google analytics (analistik) istatistiklerine ekleme

Standart

Web Sitesine google analytics (analistik) ekleme

1)İlk Olarak bir Gmail hesabı oluşturmakla başlıyoruz

(google.com/gmail) adresinden hesap oluşturabilirsiniz

2) google hesabınızı oluşturduktan sonra (google/analytics)adresinden gmail hesabınızla oturum açın

3)karşınıza çıkan ekranın en sağındaki ( kaydol) butonuna tıklayın
ve Universal Analytics kutucuğunu işaretleyip

Hesap adı    web sitesinin adı   web sitesinin url sini doldurup ve türkiyeyi seçtikten sonra izleme kimliği edin butonuna tıklıyoruz karşımıza çıkan sözleşmeyi kabul edip devam ettikten sonra karşımıza <script>  ile başlayan bir kod satırı çıkacaktır bu kod satırının tamamını seçip eğer html ile yazılmış bir site için kullanacaksak tüm sayfalara aynı kodu yapıştırıyoruz word press site ye  google analytics (analistik) eklemek istiyorsak Bu yazımızdan ayrıntıları okuyabilirsiniz tıklayın

wordpress siteye google analytics nasıl ve nereye eklenir

Standart

wordpress siteye google analytics ekleme analistik istatistik

Bir önceki konumuzda Buradan ulaşabilirsiniz google analytics tıklayın

analistik hesabı oluşturma ve html siteye eklemeyi görmüştük bu konuzda ise word pres siteye google analistik google istatistiklerini eklemeyi analytics i göreceğiz

1)wordpress in kurulu olduğu dizindeki httpdocs/wp-content/themes/(wordpres temasının ismi sizin kullanmş olduğunuz temanız)/header.php dosyasını notepad++ la yada notepad veya kullandığınız web editörü yardımı ile açıp </head> tagının hemen üstüne yerleştirin yani

<s…….

</s…….

izleme kodunuz

< / head >

şeklinde ve kaydetip çıkabilirsiniz

kaydetmiş olduğunuz dosyayı ftp nizdeki ile değiştirdikten sonra işlem tamamdır artık ziyaretci raporlarınızı analizleriniz takip edebilirsiniz

wordpress analytics kodu ekleme nereye eknenir burada

Wordpres Sitenize analytics kodu kodunu yukarıdaki yöntem ile ekleyebileceğiniz gibi bu anlatacağımız yöntemlede ekleyebilriznizilk anlatmış olduğumuz yüntem biraz daha uzun olsada kodlarla ve wordpres sistemi ile aranız daha iyi olması açısından ve sistemi anlamanız için öğrenmenizi kolaylaştırmaktadır

Ve en sancısız ve kısa analytics kodu analistik istatistik kodu ekleme ise

wordpress yönetim panelinizde iken

Görünüm menüsü

ve ardından Düzenleyici Menüsüne tıklayın

wordpress-analytics-kodu-ekleme-nereye-nasıleklnir

ardından ekranın sağ tarafında header.php ye tıklayıp yukarıdaki işlemi wordpres yönetim paneliniz üzerinden yapabilirsiniz

çankaya escort kızılay escort eryaman escort cebeci escort beylikdüzü escort istanbul escort bayan izmir escort