Osclass Kurulumu Türkçe Resimli Anlatım (cpanel)

Standart

Osclass Kurulumu Türkçe resimli Anlatım

Fotoğraflara  tıklayarak bir Sondaki Aşamayı Görebilirsiniz

Fotoğrafların üzerine tıklayarak bir Sondaki Aşamaya Ulaşabilirsniz

E ticaret ile alakalı mevzuat

Standart

E Ticaret faaliyetinde bulunmak isteyen firmaların uyması gereken yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemelerin kapsamında ticaret hukuku, borçlar hukuku, tüketicinin korunması, vergi hukuku, elektronik haberleşme konusunda düzenlemeler,
elektronik imza, internette yapılan yayınlara ilişkin düzenlemeler ve fikri sınaî hakların korunması gibi alanlar yer almaktadır.
Yeni Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte elektronik ortamda yapılan işlemler ticari hayatta hukuki dayanağını kazanmıştır. Ticaret Kanunu gibi genel nitelikte çoğu
uyuşmazlıkta uygulanabilecek bir kanuna elektronik ortama ilişkin kavramlar yerleştirilmiştir.
Ülkemizde e-ticareti ilgilendiren hükümlerin yer aldığı düzenlemeler;

eticaret kanalından ihracat

Standart

E ticaret kanalından ihracat

Türkiye, en önemli sorunlarından biri olan cari açığı azaltmak için ihracatını devamlı arttırmak isteyen ve bu yönde başarılar elde eden bir ülkedir. Bununla birlikte Türkiye,
gerek şirketten tüketiciye, gerek şirketler arası e-ticareti ihracat yolunda yeterince kullanamamaktadır. Bir perspektif vermek gerekirse BKM verilerine dayanarak, sanal POS’ların değer olarak sadece %1’i yurtdışı kartlar üzerinden gerçekleşmektedir.
e-ticaret yoluyla ihracatın potansiyelini yakalayamamasının önündeki sorunları üç
başlıkta ele alabiliriz:
• Yurtdışı pazarlarla ilgili sorunlar: Yurtdışı pazarlarla ilgili sorunlar: Bunların başında yurtdışı e-ticaret tüketicilerinin
aradıkları ürünleri kendi ülkelerinden güvenle almaları, olası durumlarda iade sorunları yaşamaktan çekinmeleri ve nakliyenin vakit alması ve maliyeti olması gelmektedir.
• e ticaret sitelerinin kendi sorunları ticaret sitelerinin kendi sorunları ticaret sitelerinin kendi sorunları: Bu sorunların arasında yurtdışı tüketicisinin veya şirketlerinin ilgisini çekecek çeşitliliği ve fiyat cazibesini sunabilecek büyüklükte pazaryeri olmaması, internet sitelerinin çoğunda yabancı
dil seçeneğinin, hatta yurtdışına sevkiyat seçeneğinin bulunmaması sayılabilir

• Mevzuat ile ilgili sorunlar: İleride mevzuat bölümü Mevzuat ile ilgili sorunlar nde daha detaylı değinileceği
gibi, “hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen, miktarı brüt 150
kilogramı ve değeri 7.500 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşya ile aynı  miktar ve değeri geçmeyene serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve
mahiyet arz etmeyen eşya ile numunelik eşya ve modellerin gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemleri posta idaresi ile Gümrük Müsteşarlığınca belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili
kılınabilir”. Yurtdışına mal gönderimini kolaylaştırıcı olan bu maddenin, yurtdışına satılmış malın iadesi durumlarında karşılaşılabilecek gümrük sorunlarının çıkmaması açısından, ithalat mevzuatına da yansıtılmamış olması, sektör oyuncularıyla yapılan görüşmelerde iyileştirmeye açık bir alan olarak dile getirilmiştir.
Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetler Turquality programı kapsamına alınmıştır. Bu tanımdan hareketle Türk e-ticaret şirketlerinin kendi markalarına ait ürünleri
pazarlamamaları bu firmaları kapsam dışında bırakmaktadır. Diğer taraftan, bu kuruluşların herhangi bir dış ticaret şirketi kurmaları halinde, Ekonomi Bakanlığı’nca yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) ve Pazar
Araştırması ve Pazara Giriş desteği gibi destek programlarından çalışmalarında yararlanmaları mümkün olabilmektedir. Hizmet ihracatçısı firmalar arasında sayılabilecek internet firmaları da Turquality programı kapsamında değil, ancak, benzeri
teşvik mekanizmalarını içeren Marka programı kapsamında değerlendirilebilmektedirler.
Bu tür mevzuat sıkıntıları e-ticaret şirketlerinin, ihracatı, kağıt üstünde cazip gözükse de bürokratik yükü fazla olduğu için uygulamada tercih etmemelerine yol açmaktadır.
2012 yılında çıkarılan Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde bilişim sektörüne yönelik verilen desteklere internet üzerinden sanal
ürün ve hizmet ihracatı da dahildir. Tebliğin amacı Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması ve hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi
için Türkiye’de yerleşik yararlanıcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin belirli bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasına dair
usul ve esasları belirlemektir. Genel olarak bu tebliğ ülkemizin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerini artırmak ve hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünü geliştirmek
amacıyla sağlık turizmi, bilişim, film ve eğitim sektörlerine verilen “pazara giriş”, “yurt dışı tanıtım”, “yurt dışı birim”, “belgelendirme”, “alım heyeti” ve danışmanlık desteklerini
kapsar. Bu tebliğde geçen bilişim şirketi olarak “Türkiye’de yerleşik olup yazılım, internet, bilgisayar oyunu veya mikroçip alanında faaliyet gösteren şirketi” kastedilmektedir.

Destek verilecek “film” ise “belirli bir kısmı veya tamamı Türkiye’de çekilmiş olan ve ülkemizin tanıtımına olumlu katkıda sağlayan sinema, belgesel, animasyon ve televizyon
dizisi”dir. Tebliğin bilişim sektörüne ve film sektörüne yönelik destekleri içeren maddeleri Ek-28’de yer almaktadır.

BKM EXPRESS

Standart

 

Bankalararası Kart Merkezi’nin Bankalar ve sektörün önde gelen işyerleri ile birlikte geliştirdiği BKM Express internet üzerinden yapılan kartlı ödemelerde alışveriş imkanı sunan yeni bir ödeme sistemidir. Benzerlerinden farklı olarak tüm bankaların desteği ile sunulan tek hizmettir.
İlk tanıtımı Haziran 2012 tarihinde yapılan BKM Express uygulamasının lansman kampanyası Kasım 2012 tarihinde başlamış olup iletişim çalışmaları 2013 yılı boyunca,
BKM Express çatısına eklenen yeni ürünlerin tanıtım faaliyetleriyle birlikte devam edecektir

BKM Express, kart bilgilerini girmeden kolay alışveriş yapmanın yanı sıra hızlı ve güvenli   işlem imkanı sunmaktadır. Bu yapıyla kart sahipleri tüm kredi kartlarını, banka kartlarını ve ön ödemeli kartlarını tek bir yerde bir araya getirmekte ve tek bir merkezden kontrol etmektedirler. Kart sahibi fiziki olarak kartı yanında olmasa bile internetten alışveriş yapabilmektedir. Kart sahibi BKM Express ile anlaşmalı tüm işyerlerinde alışveriş yapabilmekte, kartların sunduğu taksit ve puan avantajlarından da yararlanabilmektedir.
BKM Express ile alışveriş yapabilmek için kart sahibi BKM internet sitesine girerek belirlediği kullanıcı adı ve şifre ile BKM Express’e üye olmalı ve kullandığı kartlara ait
numaraların ilk 6 ve son 4 rakamını, güvenlik kodu ve TC Kimlik Numarası tanımlamalıdır. Her kart tanımlamasında kart sahibine bankasından SMS ile tek kullanımlık bir şifre gelir ve bu şifre ile kart kayıt işlemi tamamlanıp hemen alışverişe başlanabilir. İnternette alışveriş sırasında BKM Express ile ödemeyi tercih eden kullanıcı
adı ve şifresi ile BKM Express hesabına ulaşır ve burada tüm kartlarını ve avantajlarını bir arada görerek tercih ettiği kart ile peşin ya da taksitli işlem seçimini yapar. Alışverişin
tamamlanması yine kartın ait olduğu bankadan SMS ile gelen tek kullanımlık şifrenin girilmesiyle tamamlanır. Kart sahipleri tüm işlemlerini hem bankaların gönderdiği hesap
özetlerinden hem de BKM Express hesaplarından takip edebilir.
BKM Express, işyerlerine de müşterilerinin kart bilgilerinin tamamını almadan / saklamadan alışveriş yapmalarını sağlar. İşlemler yine mevcut Sanal POS sistemleri
üzerinden takip edilir; üye işyerlerinin operasyon yükü azalır. BKM Express’ten Sanal POS sahibi tüm işyerleri yararlanabilir.
Şubat 2013 itibariyle 10 Bankanın banka ve kredi kartı sahiplerine BKM Express : sistemine üye olma ve 66 anlaşmalı işyerinde alışveriş imkanı sunulmaktadır. Kısa
sürede 80.000 kart sahibine ulaşan BKM Express, yıl sonunda 1 milyon kart sahibini hedeflemektedir.
BKM Express uygulamasının 2013 yılında mobil platforma da taşınması ve bu sayede e-ticaret sitelerinden günün her saatinde, her yerden cep telefonu kullanılarak kolay, hızlı ve güvenli ödeme yapılmasının yanı sıra para transferi yapılmasının sağlanması
planlanmaktadır.
BKM Express’in işlerlik kazanabilmesi için hem geçerli olduğu e-ticaret site sayısının hem de kayıtlı üye sayısının artması gerekmektedir.

Payu Ödeme sistemleri

Standart

Pay u

Dünyanın en önemli medya ve e-ticaret markalarını bünyesinde bulunduran Naspers’ın bir iştiraki olan PayU, halen 13 ülkede faaliyet göstermektedir. Dünyada 15 binden fazla üye işyeri ile çalışan PayU, Türkiye’de operasyonlarına 2011 yılının Eylül ayında başlamıştır.
PayU, e-ticaret sitelerinin sanal POS almalarına gerek kalmadan, tek bir sözleşme ve entegrasyonla gerekli donanımı ve altyapıyı sağlayarak ödeme almalarına olanak verir.
Siteler PayU’nun sahip olduğu sanal POS’ları kullanarak ürün ve hizmetlerini kredi veya banka kartı sahiplerine sunabilmektedir. Ödeme sayfası uluslararası güvenlik standartlarına (PCI DSS ve SSL sertifikası) ve filtrelerine sahiptir.

PayU alışveriş yapanlara 6 marka (Bonus, World, Axess, Maximum, CardFinans ve AsyaCard) ile taksitli alışveriş imkanı ve anlaşmalı bankaların kredi kartlarına ödül puanı fırsatları sunmaktadır. Ayrıca banka kartı ile de alışveriş yapmak mümkündür.
PayU ile çalışan sitelerden alışveriş yapan müşterilerin PayU sistemine üye olmaları gerekmemektedir. Alışveriş esnasında ve sonrasında müşterilerin kart bilgileri tutulmamaktadır.
Aslında PayU bir nevi farklı sitelerde kullanılan sanal POS’tur. Hatta müşteriler PayU Ödeme Sistemleri altyapısını kullanan sitelerden yapacakları alışverişlerin sonrasında,
kredi kartı hesap özetlerinde “işyeri adı” kısmında, alışveriş yapılan sitenin adı yerine “PayU Ödeme Hizmetleri” ifadesini görmektedirler.
Üyelik sistemi gerektirmediği için müşterilere kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Site yerine PayU’nun arayüzüne kredi kartı bilgileri girilmektedir. Markafoni, Zizigo gibi bilinen

bazı sitelerce alternatif ödeme aracı olarak kullanılmaktadır ancak bilinirliği henüz

düşüktür.

3 D Güvenli ödeme sistemleri

Standart

3 D  Güvenli ödeme sistemleri

3D Secure, elektronik ticaret işlemlerinin güvenliğinin artırılması amacıyla Visa ve MasterCard tarafından geliştirilmiş bir sistemdir. Sistem kartı veren banka tarafından
geçerli kılınmış bir şifrenin alışveriş sırasında kullanılmasına dayanır. Verifiedby Visa® ve MasterCard® SecureCode logoları bulunan sanal işyerlerinden yapılan alışverişler Visa
ve MasterCard güvencesi altındadır. Visa tarafından verilen hizmetler “Verifiedby Visa®”,
MasterCard® tarafından verilen hizmetler ise “MasterCard® SecureCode” olarak adlandırılmaktadır. Bu sayede hem kart sahipleri hem de üye işyerleri olası sahtekarlığa karşı güvence altına alınır.

3-d-güvenli-ödeme

3D Secure sisteminde, müşteri herhangi bir ödeme işlemi sırasında kart bilgilerini girip ödeme onayı verdiği zaman mesaj uygun sağlayıcıya (Visa veya Mastercard) yollanarak
kart sahibinin programda kaydı olup olmadığına bakılır. Kart sahibi kayıtlı ise, sağlayıcı banka tarafından bir pencere otomatik olarak açılır ve kart sahibine kayıtlı cep telefonu
onaylatılır. Kayıtlı cep telefonuna o işleme özel 3D Secure şifre gönderilir. Müşteri onay
kodu olarak bu şifreyi girer, banka kontrol sonrası işlem onayı verir
Böylelikle kart numarası, son kullanma tarihi ve CVV bilgileri başkaları tarafından biliniyor olsa bile cep telefonuna gönderilen şifreyi sadece kart sahibi bildiği için yapılan
işlemin kart sahibi tarafından yapıldığı teyit edilmekte güvenli alışveriş sağlanmaktadır.
Bu işlemin gerçekleştirilmesi için önce kredi kartının kartı veren bankanın sisteminde kayıt altına alınması ve bankaca gerçekleştirilen kontroller sonrası kartı kullanmak için şifre veya sayısal imza oluşturulmuş olması gerekmektedir. Kimi bankaların kredi kartlarında, bunun için gerekli adımlar yapılan ilk alışveriş sırasında bankanın açtığı sayfa üstünde otomatik olarak gelmektedir.
Müşterilerin güvenlik endişelerini gidermek adına geliştirilen 3D Secure sistemi internetten alışverişte güvenlik konusunda faydalı olsa da bilgi doğrulaması için açılan
ekran müşteri deneyimi açısından sıkıntı yaratırken güvenlik açığı endişesi doğurmaktadır.

Pay Mikro Ödeme Sitemleri

Standart

Mikro Ödeme, Türkiye’nin ilk mobil ödeme platformu sunan toplayıcı firmasıdır. 2008yılında faaliyetlerine başlayan Mikro Ödeme, yüzlerce firmaya mobil ödeme hizmeti
sunmaktadır. Çok katmanlı ve esnek mobil ödeme platformu sayesinde, her türlü iş kurgusuna uygun mobil ödeme entegrasyonu yapabilmekte ve iş ortaklarına alternatif tahsilat çözümleri sunabilmektedir
Küçük tutarlı meblağların ödeme zorluğu ve çoğu zaman da hedef kitlelerin kredi kartı gibi ödeme araçlarına sahip olmaması gibi nedenlerle Türkiye’de özellikle internet oyun
siteleri ve sosyal ağlar, verdikleri hizmetlerin bedellerini alamamakta ve bundan dolayı da reklam alanı satışı gibi alternatif gelir modellerine yönelmektedirler. Mobil ödeme bu
noktada büyük bir fayda yaratmış olup, firmaların reklam geliri dışında da çok daha önemli ve doğrudan gelir elde etmelerine olanak sağlamaktadır. Bu ödeme aracıyla
kullanıcılar cep telefonlarından başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan ödemelerini gerçekleştirebilmektedir. 2012 yılında mobil ödemeye kredi kartı ve ön ödemeli kart alternatifleri eklenerek “mobil cüzdan” haline gelmiştir ve kullanıcıya ödeme seçeneği yaratılmıştır.
Mobil ödeme cep telefonu ile kolayca ödeme yapmayı sağlayan bir servistir Faturalı veya ön ödemeli hat sahipleri tek bir SMS ile hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme yapabilmektedir. Mobil ödeme ile yapılan alışverişin bedeli ön ödemeli hat sahiplerinde
mevcut krediden düşer, faturalı hat sahiplerinde faturaya yansıtılır. Mobil Ödeme ile ödeme yapmak için işlemi bir SMS ile başlatmak ya da tamamlayabilmek için bir onay  SMS’i göndermek gerekmektedir. Böylelikle ödeme miktarı onaylanmadıkça işlem
gerçekleşmez. Ayrıca operatörler tarafından ürün çeşidine göre işlem üst limitleri
konulmuştur. Tüm operatör kullanıcıları hiçbir üyeliğe ya da kayda gerek olmadan mobil ödeme servisini kullanabilmektedir.
İnternet üzerinden nakit ile alışveriş yapmak isteyen müşteriler Ön Ödemeli Kart ile ödeyebilmektedir. Bunun için önce müşterilere fiziksel kanallar yoluyla ulaşılmakta ve ön
ödemeli kartların sahada (internet kafe, cep telefonu bayileri, kitapçılar vs…) dağıtımı yapılmaktadır.
3pay|Mikro Ödeme, Türkiye’de pazarın ilk oyuncusu, kurucusu ve halen lideridir. 2012
yılında RedHerring Europe 100, RedHerring Global 100 ödülleriyle Avrupa’nın ve dünyanın en yenilikçi ve en hızlı büyüyen 100 şirketinden biri gösterildi; Berlin
Momentum Awards 2012’de Avrupa’nın en hızlı büyüyen 4. şirketi seçildi. Türkiye’de 10
milyona yakın 3pay|Mikro Ödeme kullanıcısı bulunmaktadır.

Paypal nedir Paypal Hakkında

Standart

Paypal

PayPal, e-posta adresi olan herkesin güvenli bir şekilde para gönderip alabilmesine

olanak sağlayan alternatif bir ödeme sistemidir. Bu sistem bazı e-ticaret siteleri

tarafından temel ödeme sistemi (eBay-www.ebay.com gibi), birçokları tarafından da

alternatif ödeme sistemi olarak desteklenmektedir. PayPal 56 ülkeden kullanıcı kabul

etmektedir. Bu ülkeler kullanıcıların PayPal hesaplarında biriken parayı alma

alternatiflerine göre dört gruba ayrılır.

Birinci grupta bulunanlar biriken paralarını kendi ülkelerindeki yerel banka hesaplarına

veya ABD’de bulunan banka hesaplarına aktarabilirler. İkinci gruptaki ülkelerdeki

kullanıcılar biriken paralarını ABD’de bulunan banka hesaplarına aktarabilir veya çek

olarak talep edebilirler.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu üçüncü gruptaki ülkelerin kullanıcıları biriken paralarını

sadece bir ABD bankasındaki hesaplarına aktarabilirler. Dördüncü gruptaki ülkelerin kullanıcıları ise PayPal ile sadece para gönderimi yapabilirler, para alamazlar.

E-posta adresini kaydederek sisteme üye olunduğunda PayPal bir sanal cüzdan açar.
Hesap aktifleştirilip sanal cüzdandan ödeme yapabilmek için öncelikle bir banka kartının PayPal hesabına kaydedilmesi gerekmektedir. Türkiye’de bu kart bir kredi kartı (Visa,
Master Card veya American Express) veya üzerinde Maestro logosu bulunan bir bankakartı (ATM Kartı) olabilir. Hesap aktifleştirildikten sonra herhangi bir PayPal üyesine

bilinen bir e-posta adresi girilerek (kişi veya şirket) ödeme yapılabilir.

PayPal, ödeme için birden fazla alternatif sunar: PayPal üyeleri, www.paypal.com

adresinde bulunan hesap yönetim sayfasından e-posta adresi bilinen herhangi birine

para gönderebilir. Para gönderilen kişi eğer hali hazırda PayPal üyesi değilse gönderilen

iletide kendisine nasıl üye olacağı ve hesabındaki parayı nasıl alacağına ilişkin bilgiler

sunulmaktadır.

PayPal üyeleri, PayPal ödeme sistemini destekleyen bir elektronik ticaret sitesinden

alışveriş yaparken alışverişlerini sonlandırmak istediğinde sitenin hazırladığı PayPal

ödeme ara yüzünden PayPal hesaplarına ait e-posta adresi ve parolalarını girerek

ödeme işlemini gerçekleştirebilirler. Kullanıcılar, PayPal hesabı açtıklarında kart bilgilerini

yalnızca bir kez girerler. Sonrasında PayPal ile yaptıkları alışverişlerde kart bilgilerini

girmeden PayPal’da kayıtlı e-posta adresleri ve şifrelerini kullanarak hızlı ve kolay bir

şekilde ödemelerini gerçekleştirirler. Bu sistemin en güzel yönü kredi kartı bilgilerinin

PayPal üzerine kaydedildikten sonra her sitede yeniden vermek zorunda olmamaktır.

PayPal sisteminde bir ödeme işlemi gerçekleştiğinde gönderilen tutarın belli bir oranı

alıcının hesabından kesilir. Gönderme işleminden kesilecek ücret göndericiye yansıtılmaz.
PayPal Türkiye’de de Alışveriş Koruması sunmaktadır. Satın alınan ürün alıcıya ulaşmazsa veya gelen ürün tanıtımından oldukça farklıysa tam para iadesi imkanı tanımaktadır.

PayPal e-ticarette alışveriş sitelerinde ödeme aracı olarak kullanılabildiği gibi kişiler arası (C2C ve P2P) ödemeleri de mümkün kılmaktadır. Bu tip işlemlerde kullanılamayan kredi
kartı yerine alternatif olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca aynı zamanda başkalarından ödeme alabilmeyi de sağlayan bir sistem olduğundan özellikle küçük işletme sahipleri ve Gittigidiyor gibi sitelerde satış yapan “dükkan” sahipleri tarafından tercih edilmektedir.
Ancak PayPal’in en büyük eksikliği Türk mevzuatında PayPal hesabında biriken paranın garantisi ve koruması olmamasıdır.

çankaya escort kızılay escort eryaman escort cebeci escort beylikdüzü escort istanbul escort bayan izmir escort